Privatumo politika

privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tvarką. Remdamasis, šiomis taisyklėmis MB „Modusa“ (toliau – www.moiros.lt) tvarko www.moiros.lt Pirkėjų asmens duomenis.
 2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą www.moiros.lt elektroninėje parduotuvėje nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 3. Įmonė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais::
  3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
  3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą,
  3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
  3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
  3.4. Asmens duomenys yra nuolatos atnaujinami.
  3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 4. www.moiros.lt gerbia kiekvieno pirkėjo teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

4.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
4.2. išrašyti finansinius dokumentus;
4.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 1. Pardavėjas www.moiros.lt turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 4 tikslams pasiekti.

5.1. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Registracijos pateikimo taisyklės

 1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Registracijos formoje pirkėjui pateikus netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.moiros.lt turi galimybę ištrinti pirkėjo duomenis arba apriboti naudojimasi e-parduotuve.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 1. Pikėjas gali ir turi teisę bet kada keisti bei atnaujinti savo registracijos formoje pateiktą informaciją. Apie tai pranešdamas el.paštu arba telefonu nurodytu www.moiros.lt svetainės kontaktiniais duomenimis.

 

Slapukai (angl. cookies)

 1. Galėdami pirkėjui teikti visavertes paslaugas www.moiros.lt svetainėje, pirkėjo naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar kitame įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Šiuos duomenis pardavėjas naudoja atpažindami pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Pikėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) yra įrašoma, to pasekoje galėdamas ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus.Pirkėjas turi teisę nesutikti kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) pirkėjo įrenginyje, tačiau tuomet kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos pirkėjui.

8.1.Pirkėjas naudodamasis www.moiros.lt  elektronine parduotuve sutinka, kad pirkėjo kompiuteryje ar kitame naudojamame įrenginyje  būtų įrašoma informacija. Pikėjas šį sutikimą gali bet kada atšaukti kreipdamasis nurodytais www.moiros.lt svetainės kontaktiniais duomenimis arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

 1. Tolimesnis naudojimasis www.moiros.lt tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių sutikimą ir laikymąsi. Pardavėjas www.moiros.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje. Iškilus nesutarimams Pardavėjo pirmasis jų sprendimo būdas yra derybos. Iškilus klausimams kviečiame susisiekti info@moiros.lt ir rasti sprendimus.